Opleidingsaanbod - DIALUX evo

Het opleidingsaanbod is vooral gericht op losse tweedaagse sessies.  In het academiejaar 2016-2017 beperkt het opleidingsaanbod zicht tot  'DIALux evo, voor iedereen' . De frequentie waarmee een module wordt ingericht hangt af van de populariteit. Dit opleidingsaanbod loopt naast de langlopende opleiding 'Specialisatie Verlichtingstechnologie'. Een vergelijkbare DIALux EVO sessie zal ook binnen de langlopende modulaire opleiding 'Specialisatie Verlichtingstechnologie' aan bod komen.

DIALux is in Vlaanderen het meest gebruikte lichtberekeningsprogramma. Het is recent grondig vernieuwd tot DIALux evo dat niet te vergelijken is met zijn voorganger DIALux 4.12. Zo is de gebruikersinterface helemaal veranderd en zijn er veel meer mogelijkheden op gebied van visualisatie. De overstap van DIALux 4.12 naar DIALux  evo blijkt niet zo evident en de vraag naar opleiding is dan ook groot.
Tijdens deze tweedaagse opleiding willen we niet alleen de cursist laten kennis maken met het gebruik van DIALux evo maar leggen we ook de nadruk op de correcte ingave van de inputparameters en op de interpretatie van de resultaten. Hierbij waarschuwen we ook voor de valkuilen bij lichtberekeningen. Dit is belangrijk om verschillende lichtstudies met elkaar te kunnen vergelijken.

De cursus richt zich tot architecten, ontwerpers, voorschrijvers, installateurs, energie-, milieu- en preventieadviseurs, verkopers en gebruikers van verlichtingsinstallaties, kortom iedereen binnen de waardeketen die zich professioneel met verlichting bezighoudt. De klemtoon ligt op binnenverlichting. Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Deze cursus richt zich echter vooral tot houders van een Professione Bachelor of een Master diploma.

Elke module gaat door op twee opeenvolgende dinsdagen of donderdagen, en dit volgens een typisch schema (kleine afwijkingen per module zijn mogelijk):

  • 9u00 – 12.30u: cursus
  • 13u – 14u: lunch
  • 14u – 16u00: cursus

Bij elke module wordt voorzien in cursusmateriaal.

KMO PORTEFEUILLE

Het Laboratorium voor Lichttechnologie van de KU Leuven Technologiecampus Gent, is erkend als dienstverlener KMO portefeuille. Cursisten kunnen dus gebruik maken van KMO-portefeuille (bij facturatie op bedrijf). De aanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. U kan de aanvraag al opstarten voor ontvangst van de factuur. Het erkenningsnummer is DV.O214468, op naam van KU Leuven ESAT/Laboratorium voor Lichttechnologie. Gelieve ook de naam van de cursist en de opleiding bij de aanvraag te vermelden om een vlotte afhandeling mogelijk te maken. Inlichtingen over KMO-portefeuille: http://kmo-portefeuille.be

Vragen kan u richten aan catherine.lootens [at] kuleuven.be

INSCHRIJVEN

Via ons online  inschrijvingsformulier kunnen cursisten zich aanmelden voor één of meerdere opleidingen.

AGENDA 2016

De agenda met geplande sessies wordt regelmatig aangepast. De eerstvolgende losse DIALux evo opleidingen gaan door op

  • maandag 22 en 29 augustus 2016
  • donderdag 24 november 2016 en donderdag 4 december 2016