Optisch ontwerp

In dit onderzoeksgebied concentreren we ons vooral op het optisch ontwerp en op computersimulaties van systemen gebaseerd op niet beeldvormende optica. Dit omvat het ontwerp en de modellering van verlichtingsarmaturen en hun componenten (reflectoren, lenzen, filters, diffusoren,...) maar ook veel andere systemen: lichtgeleiders, beschermlagen voor zonnecellen, folies met optische structuur, remote phosphor modules,... Doordat de onderzoeksonderwerpen in dit vakgebied dikwijls goed aansluiten bij het werk van de andere onderzoeksgroepen binnen het laboratorium ("Appearance", "Verlichting" of "Fotovoltaïsche energie") wordt er regelmatig samengewerkt.

Voor optische simulaties beschikken we over een krachtig ray tracing softwarepakket (TracePro®). Computersimulaties zijn echter maar betrouwbaar als de data waarvan gestart wordt, de inputparameters, voldoende nauwkeurig gekend zijn. We maken gebruik van de veelzijdige meetapparatuur waarover het laboratorium beschikt om deze data zo goed mogelijk op te meten. Dit houdt in:

  • meten van de BRDF en BTDF van materialen (bvb. reflectormateriaal)
  • optisch karakteriseren van lichtbronnen (bvb. LEDs) zodat deze als "ray files" kunnen ingegeven worden in de software
  • meten van stralingspatronen van armaturen
  • meten van luminanties van oppervlakken
  • bepalen van de quantumefficiëntie van fluorescerende poeders (bvb. om remote phosphor modules te modelleren)
  • ...

Op dit ogenblik wordt door verschillende personen aan een doctoraat binnen dit onderzoeksdomein gewerkt.

Illuminantie op een taakoppervlak van een naakte LED
Collimerende lens voor een LED ontwikkeld in TracePro
Illuminantie op een taakoppervlak met de LED/lens combinatie