VIN

Het Vlaams Innovatienetwerk (VIN) is een netwerk van organisaties en kenniscentra die zich bezighouden met innovatie-ondersteuning. Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) staat in voor de coördinatie.

Het Vlaams Innovatienetwerk groepeert Vlaamse organisaties en experts die gespecialiseerd zijn in bepaalde aspecten van innovatie: collectieve centra, hogescholen en universiteiten, beroepsfederaties en innovatiesamenwerkingsverbanden, individuele specialisten. Ook het Laboratorium voor Lichttechnologie maakt deel uit van het VIN.

Innoveren is niet iets wat u in uw eentje doet. U kunt het best gebruikmaken van de al aanwezige kennis over innovatie in het algemeen, de bestaande instrumenten en steunmiddelen, en de evolutie van de innovatie in uw vakgebied. De adviseurs van het VIN wijzen u daarom de weg in het innovatielandschap. Het VIN kan u snel en efficiënt in contact brengen met de partners die u de meeste meerwaarde bieden.

Elk Vlaams bedrijf dat vragen heeft over innovatie (over de start, over de noodzaak, over de kosten, over de steunmaatregelen, over technologische problemen, over kennisbescherming, over kennisinstellingen) kan terecht bij het VIN.

U kan

Afbeelding: