GreenLight Programme

Het EU - Greenlight-programma is een initiatief van de Europese commissie dat tot doel heeft organisaties,bedrijven en gemeenten te stimuleren tot een betere verlichting met een lager energieverbruik zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Elke organisatie kan zich als GreenLight-partner melden bij de EU. Deze partner maakt dan afspraken over hoe ze de bestaande verlichting zullen verbeteren of hoe ze innoverende verlichtingstechnologieën zullen toepassen in nieuwe gebouwen. Elk jaar zal de partner rapporteren i.v.m. de progressie van hun initiatieven. Belangrijkste voordelen:

  • Verbetering van de lichtkwaliteit met een positief effect op de productiviteit
  • Lagere werkingskosten
  • Betere financiële balans van de GreenLight Partner zelf
  • Minder emissie van broeikasgassen en een lager verbruik van fossiele brandstoffen

Bedrijven en organisaties die deelnemen aan dit programma mogen het EU-GreenLight-logo gebruiken en krijgen in de toekomst op verschillende manieren extra promotie; vb. via de GreenLight-site, op de bijeenkomsten van de Commissie, in brochures of via de vakliteratuur. Bovendien reikt de Europese Commissie jaarlijks een GreenLight Award uit aan de GreenLight-partner die het afgelopen jaar de beste invulling heeft gegeven aan het het GreenLight-programma. Op die manier krijgen ze nog extra publiciteit in de pers.

Bovendien bestaan er in dit programma ook een groep van organisaties die de naam GreenLight-Endorser dragen. Daaronder bevinden zich vooral verlichtingsfabrikanten, studiebureaus, energieleveranciers en verlichtingsadviseurs. Zij ondersteunen allen de filosofie van het GreenLight-programma en stellen zich tot doel advies en ondersteuning te geven aan potentiële GreenLicht-partners onder hun cliënteel. In deze context vervullen de Endorsers dan de formele verplichtingen zoals aanmelding, vooronderzoek en jaarlijkse rapportering. Zij zijn de bekrachtigers van het EU-GreenLight-programma op lokaal vlak. Ook endorser worden voor hun werk bekroond.

In 2008 viel voor België de beurt aan Groen Licht Vlaanderen en werd onze organisatie geselecteerd als "Winner of the GreenLight Award Year 2008" in de Endorser categorie. De prijzen werden dat jaar uitgereikt tijdens de Internationale Conferentie IEECB'08 op 10 April in Frankfurt, in de Messe Frankfurt Congress Centre (in the Maritim Hotel), tijdens de internationale vakbeurs Light+Building.

Op lokaal vlak werkt de Europese commissie samen met nationale organisaties, de zogenoemde National GreenLight Contact Points. Zo is voor Vlaanderen VEA het officiiel aanspreekpunt. Meer informatie vindt u op deze site.

Bedrijven met interesse voor dit programma, of met de ambitie om Partner te worden, kunnen zich aanmelden. Wij kunnen u in contact brengen met een Endorser uit het "Groen Licht Vlaanderen 2020" consortium of zelf voor de ondersteuning zorgen.