Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Voor de energiebesparende investeringen, gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2014 (investeringen 2013) bedraagt de verhoogde aftrek 14,5%, voor aanslagjaar 2015 (investeringen 2014) 13,5%. Relighting valt onder categorie 8 waarbij volgende investeringen in aanmerking komen:

  • investeringen, uitsluitend uitgevoerd met het oog op het verhogen van het energetisch rendement van bestaande verlichtingsapparatuur (i.c. meet- en regelapparatuur – categorie 8a)
  • nieuwe investeringen in verlichtingsapparatuur ter vervanging van bestaande in verhouding tot de bereikte verhoging van het energetisch rendement (categorie 8b)

Het deel van de investeringen die een capaciteitsverhoging met zich meebrengt komt niet in  aanmerking.

Meer info en aanvraag fiscaal attest : tel. 1700 – 02 553 46 00   - 

Webste: http://www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek en http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/Handleiding_Fiskaf_aj2015-vs-maa2014.pdf