REG-Premie

De distributienetbeheerders (DNB’s) keren voor een aantal energiesparende maatregelen, een REG-premie uit. De algemene voorwaarden worden elk jaar vastgelegd vanuit het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en kunnen dus variëren van jaar tot jaar. Voor binnenverlichting wordt enkel relighting als de belangrijkste maatregel beschouwd. Bovendien kan de premie worden opgedreven indien de installatie uitgerust is met dimbare elektronische voorschakelapparaten, daglicht- en/of naderingsdetectie.

Alle informatie over premies is terug te vinden via deze link. Het aanbod van de premies is verschillend voor elke distributienetbeheerder en wordt ook bepaald door de doelgroep. Bij de doelgroepen wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven, scholen en lokale besturen. Maak gebruik van de zoekmachine om te bepalen wie uw distributienetbeheerder is.

Meer informatie bij de verschillende distributienetbeheerders. Daar vindt u de aanvraagprocedure alsook de voorwaarden.

Eandis

Infrax

Elia