AGIOn

Alle CLB’s, internaten en de scholen uit het secundair, basis- kleuteronderwijs, zowel uit het officiële (gemeentelijk, provinciaal) als het gesubsidieerde vrije net, kunnen bij het AGentschap voor Infrastructuur in het ONderwijs (Agion) aankloppen voor een tegemoetkoming voor het plaatsen van energiezuinige verlichting. Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de subsidie 70% van de kosten, voor het secundair onderwijs, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en CLB’s is de subsidie 60% van de kosten.

Voor het niet door subsidie gedekte deel van de kosten (30 of 40%) kan een inrichtende macht van het vrij onderwijs een lening aangaan die door de Vlaamse Gemeenschap gewaarborgd wordt. Meer informatie is te verkrijgen via www.agion.be.

Voor de subsidiering voor REG-investeringen worden volgende voorwaarde gehanteerd: energiezuinige verlichting (= max. 2,5 Watt per m² vloeroppervlakte en per 100 lux): armaturen, lampen, elektronische ballasten en regeling (dimming, aanwezigheidsdetectie, daglichtcompensatie, ...)

Opmerking: Ten dienste van de scholen van de Vlaamse Gemeenschap die niet onder AGION vallen, maar onder het Agentschap voor Facilitair Management (AFM), werd een brochure opgesteld 'Richtlijnen relighting'. Deze brochure kan worden opgevraagd bij GO!.