Ecologiesteun voor energiezuinige verlichting

Ondernemingen kunnen voor bepaalde energiebesparende investeringen een ecologiepremie ontvangen. De in aanmerking komende technologieën zijn vermeld op de van toepassing zijnde limitatieve technologielijst (LTL) bij aanvraag van de steun. Deze lijst vermeldt voor een KMO en GO het steunpercentage en het meerkostpercentage van de aanvaarde essentiële componenten van de technologie. Zo wordt onder andere een ecologiepremie verleend voor:

  • Actief en intelligent daglichtsysteem (lichtkoepels) bij de ombouw van platte daken (ook nieuwe daken waar een plat dak aangewezen is) die volgens de EPB-regelgeving geen eisen op het vlak van verlichting opgelegd krijgen.
  • Passief daglichtsysteem (lichtkoepels) bij de ombouw van platte daken (ook nieuwe daken waar een plat dak aangewezen is) die volgens de EPB-regelgeving geen eisen op het vlak van verlichting opgelegd krijgen.
  • Geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen bij installaties die volgens de EPB-regelgeving geen eisen op het vlak van verlichting opgelegd krijgen.

Meer info en aanvraag : tel. 0800-20 555 – www.ecologiepremie.be – Agentschap Ondernemen