Verbonden door Licht

Het nieuwe jaar heeft nog maar voorzichtig zijn eerste pasjes gezet en toch kunnen we nu al uitkijken naar 12 maanden van uitdagende evenementen, diepgaand onderzoek, boeiende adviesverlening en intense samenwerkingen met andere kennisinstellingen en non-profitorganisaties om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar innovatie. Maar eerst willen iedereen het beste wensen voor een opbeurend en zorgeloos 2016!

Hierna krijgt u een overzicht van alles wat op stapel staat; zo ook de organisatie van de 10de editie van de Promotiedag Duurzame Verlichting die zal plaats vinden in Mechelen op 12 mei onder het motto 'Verbonden door Licht'.

Ons jaar ging alvast goed van start. Zo kregen we net voor de kerstperiode het fiat van het toen nog bestaande Agentschap voor innovatie en technologie (IWT) om het project Groen licht Vlaanderen 2020, de verlichtingssector in transitie verder te zetten tot halverwege 2017. Het consortium Groen Licht Vlaanderen is ondertussen uitgegeroeid tot een bedrijfsnetwerk met meer dan 65 bedrijven, organisaties en instellingen en hopelijk staat deze groep klaar om in de toekomst volluit voor open innovatie  te kiezen en zo tot onderlinge samenwerkingen te komen. Enkel op die manier zal de verlichtingssector voldoende weerbaar worden een antwoord kunnen bieden om de digitalisering die nu aan de gang is te kunnen valoriseren. Hopelijk mogen we daar in de toekomst vanuit de werking van Groen Licht Vlaanderen ook aan bijdragen.

Verder kijken we uit naar een nieuwe editie van Light + Building (13/03 - 18/03) waar ook onze Vlaamse verlichtingssesctor opnieuw goed zal vertegenwoordigd zijn. Ook daar zal het aspect digitalisering aan bod komen, want het staat als hoofdthema aangekondigd: 'digital - individual - networked'.

Op 7 en 8 April 2016 gaat binnen het Laboratorium voor Lichttechnologie van de KU Leuven Technologiecampus in Gent het internationaal doctoraatssymposium LumeNet 2016 door. Een 30-tal jonge doctoraatsstudenten uit Europa zullen daarbij hun onderzoek voorstellen aan een aantal senior academische experten uit verschillende universiteiten en uit het bedrijfsleven (Philips, Velux, Etap). De 3 hoofdthema’s van het symposium zijn perceptie van licht, binnenverlichting en daglicht. De voertaal is Engels.

Zoals eerder vermeld  timmeren we vanaf nu steevast aan een nieuwe 'Promotiedag Duurzame Verlichting'. En we zijn in feeststemming, want samen met Energik vzw kunnen we de 10de editie van dit verlichtingsevenement  vieren. Het thema dit jaar is 'Verbonden door Licht' en zal ingevuld worden met een programmatie van inhoudelijke, neutrale en vooral vernieuwende lezingen aangevuld met de informatie afkomstig van de verlichtingssector die zal aanwezig zijn als standhouder op de minibeurs.  Deze studiedag met seminar en beurs zal plaatsvinden op 12 mei 2016 in LAMOT te Mechelen. Reserveer deze dag alvast in jullie agenda's.

Tenslotte kijken we als Laboratorium voor Lichttechnologie tevreden terug op de start over ons vernieuwd opleidingsaanbod 'Lichttechnologie' en hopen we op een succesvolle verderzetting. De DIALux Evo module is sinds vorige zomer 5 maal succesvol georganiseerd. Een nieuwe 2-daagse DIALux Evo staat ondertussen gepland in april, maar ook voor de modules 'Binnenverlichting' en . Verder hebben we het opleidingsaanbod met uitgebreid met een module 'Elektriciteit' en zullen in het voorjaar ook nieuwe data bekend gemaakt worden voor herhalingen van de andere modules.

Fiat Lux