KMO-portefeuille vereenvoudigt vanaf 1 april 2016

De KMO-portefeuille is bedoeld als een laagdrempelig en transparant instrument voor de Vlaamse kmo’s om opleiding en advies in te winnen. In de praktijk werd dat niet zo ervaren door de vele verschillende adviespijlers en bijhorende subsidieplafonds. Daarom wordt de KMO-portefeuille vanaf 1 april 2016 sterk vereenvoudigd tot één budget voor opleiding en/of advies (niet verder gespecifieerd welk type advies).

Ook de steunpercentages wijzigen. Het steunpercentage voor opleiding en advies voor kleine ondernemingen is 40%, met een steunplafond van 10.000 euro per jaar. Voor middelgrote ondernemingen wordt het steunpercentage 30% met een maximum van 15.000 euro.

Het systeem wordt ook administratief vereenvoudigd: er is geen voorafgaandelijk fiat van de overheid nodig. Een kmo koopt advies of opleiding, dient zijn steunaanvraag (elektronisch) in en krijgt de steun gestort. Nochtans was er vraag om de opgesplitste factuur (aanvaarde en niet-aanvaarde deel zoals btw) wordt het omslachtige storten in 2 delen, namelijk de aanvaarde en niet aanvaarde kostprijs voor

Daarnaast komt er een KMO-groeisubsidie voor bedrijven met groeiplannen. Dat kan zijn door te innoveren, de internationale activiteiten uit te breiden of door het bedrijf te transformeren met nieuwe activiteiten. Bedrijven kunnen dat doen door extern kennis aan te kopen, of door kennis intern te verankeren door een aanwerving. Omdat het risico groter is, steunt de overheid daar 50% van de kost, met een maximum van 25.000 euro voor extern advies en 25.000 euro voor een aanwerving (1 jaar). Ook deze procedure blijft laagdrempelig, maar vraagt wel een inhoudelijk evaluatiemoment door het Agentschap Ondernemen.

Meer info via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Het Laboratorium voor Lichttechnologie is erkend als dienstverlener binnen het programma van KMO portefeuille.