Ray tracing

TracePro®  is een ray tracing softwarepakket dat men kan gebruiken om algemene optische berekeningen uit te voeren of meer specifiek om aan te wenden als hulpmiddel bij armatuurontwerp. Wanneer een lichtbron en een 3D CAD model van een armatuur beschikbaar zijn, kan men met behulp van TracePro de optische eigenschappen van het systeem nagaan. Hiertoe worden lichtstralen ("rays") gevolgd ("tracing") in het 3D CAD model waarbij rekening gehouden wordt met absorptie, speculaire breking en reflectie, diffractie en scattering van licht.

Na de ray tracing is het mogelijk om allerlei resulterende radiometrische of fotometrische op te vragen en te analyseren.

Computersimulaties zijn echter maar betrouwbaar als de data waarvan gestart wordt, de inputparameters, voldoende nauwkeurig gekend zijn. We maken gebruik van de veelzijdige meetapparatuur waarover het laboratorium beschikt om deze data zo goed mogelijk op te meten. Dit houdt in:

  • meten van de BRDF en BTDF van materialen (bvb. reflectormateriaal)
  • optisch karakteriseren van lichtbronnen (bvb. LEDs) zodat deze als "ray files" kunnen ingegeven worden in de software, deze ray files worden opgemeten met behulp van Near Field fotogoniometers.
  • meten van stralingspatronen van armaturen
  • meten van luminanties van oppervlakken
  • bepalen van de quantumefficiëntie van fluorescerende poeders (bvb. om remote phosphor modules te modelleren)
  • ...
3D CAD voorstelling van een armatuur met een CDM lichtbron in TracePro.
Voorstelling van de lichtstralen die doorheen het optisch systeem getraced zijn.
Analyse van het gesimuleerde stralingspatroon.
Gesimuleerde illuminantie van de lichtbron/armatuur combinatie op een taakoppervlak (3m²) op 2 m afstand.