Luminantie- en kleurmetingen

Algemeen

We beschikken over drie luminantiemeettoestellen: de Eldim Muratest luminantiecamera en twee Minolta LS-100 handluminantiemeters. Beide opstellingen zijn mobiel maar verschillen significant in gebruiksgemak en graad van nauwkeurigheid.

Eldim Muratest

Met de Eldim Muratest luminantiecamera (zie foto 1 t.e.m. 3) worden gedetailleerde luminantiemetingen [cd/m²] van lichtbronnen en oppervlakken uitgevoerd. Een meting bestaat uit het nemen van een foto, waarbij het meetresultaat (de foto) de luminantiewaarde per pixel weergeeft. De Muratest kan ook kleurcoördinaten opmeten. Deze resultaten worden ook per pixel weergegeven.

Minolta LS-100

De Minolta LS-100 handluminantiemeter (zie foto 4 t.e.m 7) is een mobiel toestel dat een snelle luminantiemeting mogelijk maakt. Deze geeft de gemiddelde luminantie weer van één meetspot.

Datasheets

Voor meer informatie:

Eldim Muratest

Minolta LS-100

Volledige opstelling
Luminantiecamera
Voeding
Volledig pakket handluminantiemeter
Handluminantiemeter
Handluminantiemeter zijaanzicht
Koffer