Fotogoniometer

Algemeen

In 2000 werd een goniometer uitgebouwd met als doel om de retroreflectieve eigenschappen van verkeersborden te bepalen en na te gaan of deze voldoen aan de geldende normen. Al gauw werd de opstelling uitgebreid om eveneens verkeerslichten en bij uitbreiding algemene lichtbronnen te karakteriseren. De goniometer kan het bevestigde testobject in alle richtingen draaien. Op een afstand van 9m van de lichtbron detecteert de TOP100 luminantieprobe het uitgezonden licht in een bepaalde richting, waarna het voor spectrale analyse wordt doorgestuurd naar een spectrograaf-CCD combinatie. Uiteindelijk resulteren de metingen in een spectraal stralingspatroon van de lichtbron.

Mogelijkheden

  • Opmeten van de spectrale radiantie (W/sr.m².nm) of stralingssterkte (W/sr.nm) van een lichtbron
  • Bepaling van spectrum, luminantie (cd/m²) en intensiteit (cd) van een lichtbron
  • Bepaling van het stralingspatroon in de 4 halfvlakken C0 , C90 , C180 en C270 (dus per 90°), met een γ-interval van (minimaal) 2,5°.
  • Bepaling van de retroreflectie van folies en van verkeersborden.

Standaarden

  • Bentham SRS8-calibratielamp: ijking naar spectrale radiantie en stralingssterkte (NPL). Golflengtegebied: 380 nm tot 780 nm.

Normen

  • Europese norm voor verkeerslichten (EN12368)
  • Europese norm voor Borden met Veranderlijke Aanduiding (prEN12966)
  • CIE 121-1996 The Photometry and Goniophotometry of Luminaires
  • CIE 15-2004 Photometry
De goniometer kan het testobject in alle richtingen draaien
De Topcom 100 camera staat op 8.72 meter voor de goniometer opgesteld
Spectrograaf CCD combinatie