Welkom

Het Laboratorium voor Lichttechnologie maakt deel uit van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van KU Leuven, Technologiecampus Gent en doet onderzoek, geeft onderwijs en ondersteunt bedrijven rond lichttechnologische innovatieve ontwikkelingen. De belangrijkste activiteitsdomeinen situeren zich rond binnenverlichting, nieuwe lichtbronnen, lichttechnologisch ontwerp, uitzicht van materialen en fotovoltaïsche systemen.

Als kenniscentrum wil het laboratorium enerzijds werk maken van de dienstverlening naar Vlaamse bedrijven (metingen uitvoeren, adviezen formuleren, beperkte studies uitvoeren) en anderzijds experimenteel onderzoek ontwikkelen, o.a. via doctoraatswerk. Het laboratorium neemt als actief lid deel aan de activiteiten van het CIE. Er zijn verschillende internationale en lokale samenwerkingen met tientallen bedrijven, universiteiten (i.h.b. met VUB/Luxetec), kenniscentra en verenigingen.

De onderzoeksgroep beschikt over een uitgebreid assortiment aan meetapparatuur, een absolute voorwaarde om de doelstellingen van verschillende projecten te kunnen vervullen. De meetfaciliteiten kwamen tot stand met de steun van het IWT Vlaanderen en talrijke industriële partners.